... napsali jste nám

Věra Maurerová

„Děkuji vaší sl. Kraislové za ochotu a rychlost, se kterou vyřešila můj problém. Stejně děkuji všem ostatním pracovníkům, dispečerům a řidičům, jste všichni laskaví, máte srdce a pochopení. Kéž by celý svět byl takový.. Díky !“

Judr. Ivo Digrin

„Nesetkal jsem se dosud s žádnou organizací, která by se tak jedinečným způsobem starala o postižené spoluobčany, seznamovala se s jejich problematikou a iniciativně hledala cesty, jak jim pomáhat tak, jako to činí společnost Societa.

Eva Marešová

„Vyřiďte, prosím, vašim zaměstnancům moje poděkování za přívětivý, ochotný a milý přístup ke klientům

Manželé Piťhovi

„Chci vám touto cestou poděkovat za ochotu, přesnost a lidský přístup....Jste jedna z mála společností, která se oprávněně nazývá obecně prospěšná..

Irena Vagenknechtová

„..se zaměstnanci Society je výborná komunikace, na službu se můžeme spolehnout, řidiči i asistenti mají k dětem i nám rodičům výborný přístup. To, že své děti bez obav posíláme do stacionáře a zpět, svědčí o tom, že máme důvěru a jsme spokojeni....

Jarmila Autengreberová

„..touto cestou bych ráda vyslovila poděkování všem pracovníkům dipečinku za jejich přístup k přijímání objednávek, za jejich vstřícnost a pochopení..Velký díky všem řidičům za jejich ochotu, stoprocentní spolehlivost i za trpělivost...

Chcete nás kontaktovat?