... BEZ VÁS BY TO NEŠLO ... DĚKUJEME !!!

Podpora

Na provoz jednotlivých služeb získáváme prostředky v rámci dotačních a grantových řízení. Tyto finanční prostředky však zdaleka nepokryjí veškeré náklady, které společnosti SOCIETA o.p.s. provozováním jednotlivých služeb vznikají.

Také díky Vaší finanční pomoci můžeme v naší činnosti pokračovat.

Číslo účtu :  5001046089/5500

Na jakoukoli Vámi darovanou částku rádi vystavíme darovací smlouvu. Veškeré finanční i věcné dary poskytnuté na základě darovací smlouvy je možné odečíst z daní.

Uvítáme jakoukoli finanční i materiální podporu.

Odečet daru z daní:

Fyzické osoby

(podle § 15 odst. 8 zákona o dani z příjmu, zákon č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu, zákon č. 586/1992 Sb. Ve znění pozdějších předpisů)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, tento odečet uplatnit nemohou.

Naše organizace vždy oceňuje štědrost a zapojení lidí, jako jste vy.. Díky vám můžeme pokračovat v tom, co děláme s jediným cílem - aby společnost   Societa o.p.s.  byla ještě lepší organizací veřejných služeb, než je tomu doposud.

Chceme vám poskytnout správné a úplné informace týkající se vašeho způsobu podpory, takže neváhejte a kontaktujte nás s vašimi otázkami. 

SOCIETA o.p.s

Tel: +420 778 007 858

E-mail: dispecink@societa.cz

Za Vaši podporu a pomoc děkujeme.

                             ... jedou v tom s námi ...DĚKUJEME !!!