SOCIETA o.p.s.

" Tady je moje tajemství. Je jednoduché... Správně vidíme jedině srdcem, to nejdůležitější je očím neviditelné. "                  Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ

Naše společnost si uvědomuje skutečnost, že nejlépe chápe člověka se zdravotním omezením a znevýhodněním člověk, který je také zdravotně znevýhodněn. Naší prioritou je proto obsazování pracovních pozic pracovníky se zdravotním hendikepem. Za pomoci těchto osob je provozován dispečink, uskutečňována přeprava osob a také zdravotně znevýhodnění pracovníci provádí administrativní práce. Šanci zapojit se opět do profesního života tak dostávají lidé se zdravotním postižením, kteří nemohou najít profesní uplatnění i několik let.. Zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením, paraplegiky i osoby se sluchovým postižením. 

Společnost je založená na vzájemné pomoci našich zaměstnanců a zdravotně znevýhodněných spoluobčanů.

Upřednostňujeme individuální přístup ke všem zaměstnancům týkající se rozvržení jejich pracovní doby a dalších činností v souvislosti s jejich zdravotním postižením. Zaměstnanci dopravy jsou osoby s různým stupněm zdravotního postižení, kteří pracují na pozici řidič dopravy raněných a nemocných. Naši řidiči procházejí odborným školením a rekvalifikací.

Náš vozový park a proškolení pracovníci poskytují maximální komfort přepravy zdravotně znevýhodněným spoluobčanům..

Provozovna naší společnosti je situována v dobře dopravně dostupné lokalitě, která zaručuje operativní dopravní obslužnost pro celé území Hlavního města Prahy.


JSME TU PRO VÁS ...


GURU JÁRA ... nic není nemožné :)

                         Jaroušek


DISPEČERSKÉ KVARTETO ... vždy dobře naladěni, neustále ve střehu a připraveni pomoci z nesnází...

Sára a Lachtánek Jára 

Sarah a Honza


... dispečerští kluci jsou velcí bojovníci, tyhle medaile nám přivezli z florballového turnaje..jsme na vás pyšní !!!


                          KRÁLOVNA GPS .. ale ve skutečnosti prý jen pije kafe a prudí :)

                             Kačenka


                                                            SLUNÍČKO A ÚČETNÍ ZÁZRAK

                            Soňa


... děkujeme, že jste s námi  :)

Manželé Vlčkovi

Děkujeme Vám za opravdu vynikající a úspěšnou dopravu od lékařky domů. U žádné jiné firmy jsme se nesetkali s takovou ochotou, profesionalitou a vstřícností. Vzápětí jsme si objednali odvoz na vyšetření do Vinohradské nemocnice a zpětný dovoz domů. Kéž by bylo více takových společností.

Marie Valtrová

Pane Novotný, moc díky za zařízení auta, jste všichni super a děkuji řidičům i vám osobně! Opravdu lidský přístup vás všech ke klientům! Velká pochvala a ještě jednou DÍKY za vše!! Valtrová Marie

Michaela Řiháčková

soutěžní manažerka

Díky za to, že jste byli tak skvělí a pomohli nám přepravit účastníky EP. Doprava se sháněla těžko a vy jste byli opravdu super ochotní a velmi profesionální..opravdu všichni řidiči, bez jediné chybičky. Moc jste nám pomohli a za to Vám patří veliké díky.

Jaroslav Lorman

Život 90/ Advent v Životě 90

Chtěl bych Vám jménem naší organizace srdečně poděkovat za Vaši spolupráci při akci Advent v ŽIVOTĚ 90.Vážíme si Vaší spolupráce ať už na rovině plánování, trasování a celkové koordinace, která ani letos nebyla nikterak snadná, tak bychom rádi poděkovali i pánům řidičům, kteří byli velmi laskaví, trpěliví a ochotní.

Lucie Rybyšárová

Život 90

Ještě jednou velké díky vám všem, obrovské díky všem úžasným řidičům a paní řidičce a mega velké poděkování Zuzce!

Judr. Ivo Digrin

Nesetkal jsem se dosud s žádnou organizací, která by se tak jedinečným způsobem starala o postižené spoluobčany, seznamovala se s jejich problematikou a iniciativně hledala cesty, jak jim pomáhat tak, jako to činí společnost Societa.

Manželé Pěruškovi

Služeb Society využíváme denně při ranním odvozu do školy a odpoledne při přivezení ze stacionáře. Páni řidiči jsou ochotní, milí, a s ostatními rodiči se shodujeme, že se ke všem našim různě postiženým dětem vždy skvěle chovají. Pokud mohu mluvit i za ostatní rodiče, děti jsou z každé jízdy nadšené a často se stává, že z auta nechtějí ani vystoupit

...jsme tu pro vás...

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

*  Tímto uděluji souhlas společnosti Societa o.p.s., se sídlem Malešická 2679/49, Praha 3, 130 00, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze,oddíl O, vložka 574, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") zpracovávala moje osobní údaje za účelem objednávky dopravy.